Gói khám sàng lọc phát hiện ung thư Gan ( Cơ bản)

Gói khám sàng lọc phát hiện ung thư Gan ( Cơ bản)

Giá dịch vụ: 1,862,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

DANH MỤC KHÁM
KHÁM LÂM SÀNG
Khám tổng quát
XÉT NGHIỆM
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động]
Thời gian prothrombin bằng máy tự động
Thời gian thrombin bằng máy tự động
Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá  bằng máy tự động
Định lượng Ure [Máu]
Định lượng Creatinin (máu)
Định lượng Axit Uric [Máu]
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)
Định lượng Triglycerid [Máu]
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]
Định lượng Protein toàn phần [Máu]
Định lượng Albumin [Máu]
Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]
Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]
Định lượng Glucose [Máu]
Đo hoạt độ Amylase [Máu]
HBsAg miễn dịch tự động [HBsAg Cobas]
HCV Ab test nhanh
Định lượng AFP [Máu]
Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu]
Định lượng CA 19 - 9  [Máu]
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Siêu âm đàn hồi mô
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)