Gói khám sàng lọc phát hiện ung thư Gan ( Nâng cao)

Gói khám sàng lọc phát hiện ung thư Gan ( Nâng cao)

Giá dịch vụ: 4,392,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

DANH MỤC KHÁM
Khám tổng quát
XÉT NGHIỆM
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động]
Thời gian prothrombin bằng máy tự động
Thời gian thrombin bằng máy tự động
Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá  bằng máy tự động
Định lượng Ure [Máu]
Định lượng Creatinin (máu)
Định lượng Axit Uric [Máu]
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)
Định lượng Triglycerid [Máu]
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]
Định lượng Protein toàn phần [Máu]
Định lượng Albumin [Máu]
Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]
Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]
Định lượng Glucose [Máu]
Đo hoạt độ Amylase [Máu]
HBsAg miễn dịch tự động [HBsAg Cobas]
HCV Ab test nhanh
Định lượng AFP [Máu]
Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu]
Định lượng CA 19 - 9  [Máu]
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) [có thuốc, ổ bụng]
Siêu âm đàn hồi mô
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)