Gói xét nghiệm chức năng Gan tổng quát

Gói xét nghiệm chức năng Gan tổng quát

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM TRUE MEDICINE

Giá dịch vụ: 623,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Gói xét nghiệm chức năng Gan tổng quát