Khám Giáo sư (Đặt lịch trước) tại phòng khám – Trong giờ

Khám Giáo sư (Đặt lịch trước) tại phòng khám – Trong giờ

Tổ Hợp Phòng Khám MEDIPLUS

Giá dịch vụ: 1,000,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ