Khám Nội khoa tại nhà bán kính > 10km từ phòng khám – Trong giờ

Khám Nội khoa tại nhà bán kính > 10km từ phòng khám – Trong giờ

Tổ Hợp Phòng Khám MEDIPLUS

Giá dịch vụ: 700,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám nội tại nhà trong giờ hành chính với địa điểm trên 10km, tính từ phòng khám