Khám Tai Mũi Họng tại PK Đa khoa Việt Nhật

Khám Tai Mũi Họng tại PK Đa khoa Việt Nhật

Giá dịch vụ: 150,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám Tai Mũi Họng - đã bao gồm nội soi tai mũi họng tại Phòng khám Đa khoa Việt Nhật