Khám bệnh (Thạc sĩ, Bác sĩ CKI) tại Trung tâm kỹ thuật cao

Khám bệnh (Thạc sĩ, Bác sĩ CKI) tại Trung tâm kỹ thuật cao

Giá dịch vụ: 300,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Được thăm khám trực tiếp với các Thạc sỹ, bác sĩ CKI có chuyên khoa sâu về lĩnh vực khám và điều trị. Có ít nhất từ 5 năm kinh nghiệm trở lên.