Khám bệnh TYC Nhi (Thạc sĩ, Bác sĩ CKI, Bác sĩ)

Khám bệnh TYC Nhi (Thạc sĩ, Bác sĩ CKI, Bác sĩ)

Giá dịch vụ: 200,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Địa chỉ: Phòng 102, 103, 104 Nhà D1
Đưọc thăm khám trực tiếp với các Thạc sĩ,  Bác sĩ CKI, Bác sĩ chuyên ngành Nhi khoa, với tất cả các chuyên khoa : Hô hấp nhi, tiêu hóa Nhi, tim mạch Nhi, dinh dưỡng Nhi, Nội tiết Nhi, Hồi sức cấp cứu Nhi...
Tham khảo link thông tin các bác sĩ cụ thể trên trang Web.