Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

Giá dịch vụ: 120,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ