Khám chuyên khoa Hô hấp

Khám chuyên khoa Hô hấp

Giá dịch vụ: 350,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Dịch vụ khám với ThS Nguyễn Thị Diệu Hồng - Chuyên gia trong vấn đề hô hấp