Khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài khác (không kể xét nghiệm,X-quang)

Khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài khác (không kể xét nghiệm,X-quang)

Giá dịch vụ: 450,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ