Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)

Giá dịch vụ: 350,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ