Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

Giá dịch vụ: 120,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ