Khám và Nội soi Tai Mũi Họng tại Phòng khám Quốc tế Thanh Chân

Khám và Nội soi Tai Mũi Họng tại Phòng khám Quốc tế Thanh Chân

Giá dịch vụ: 300,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Dịch vụ Khám và nội soi Tai Mũi Họng bao gồm các dịch vụ thăm khám và nội soi tai mũi họng.