Khám yêu cầu ( Loại A3)

Khám yêu cầu ( Loại A3)

181 Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Giá dịch vụ: 100,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ