Khám yêu cầu Răng Hàm Mặt ( Loại A3)

Khám yêu cầu Răng Hàm Mặt ( Loại A3)

Giá dịch vụ: 100,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám yêu cầu Răng Hàm Mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa