Laser PASCAL quang đông võng mạc

Laser PASCAL quang đông võng mạc

Giá dịch vụ: 2,000,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

đơn vị: mắt