Laser mống mắt dự phòng GLOCOM

Laser mống mắt dự phòng GLOCOM

Giá dịch vụ: 2,400,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

đơn vị: mắt