Lấy cao răng và Đánh bóng tại Nha Khoa Phạm Dương

Lấy cao răng và Đánh bóng tại Nha Khoa Phạm Dương

Phòng Khám Nha Khoa Phạm Dương

Giá dịch vụ: 200,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Dịch vụ lấy cao răng và đánh bóng răng