Lấy dị vật giác mạc nông

Lấy dị vật giác mạc nông

Giá dịch vụ: 120,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Lấy dị vật kết mạc nông tại Phòng khám Mắt Như Giang