Lấy dị vật giác mạc sâu

Lấy dị vật giác mạc sâu

Giá dịch vụ: 170,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Lấy dị vật giác mạc sâu tại Phòng khám Mắt Như Giang