Lấy dị vật kết mạc

Lấy dị vật kết mạc

Giá dịch vụ: 120,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Lấy dị vật kết mạc tại Phòng khám Mắt Như Giang