Lấy dị vật kết mạc nông (1 mắt)

Lấy dị vật kết mạc nông (1 mắt)

Giá dịch vụ: 150,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Lấy dị vật kết mạc nông (1 mắt)