Mở tiền phòng rửa máu/ mủ

Mở tiền phòng rửa máu/ mủ

Giá dịch vụ: 2,700,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ