Nội soi Đại Tràng (chưa có thuốc)

Nội soi Đại Tràng (chưa có thuốc)

Phòng Khám An Sinh

Giá dịch vụ: 700,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Bác sỹ đưa ống nội soi từ hậu môn lên qua các khung đại tràng đến manh tràng.