Nội soi tiêu hoá gây mê - BVĐK Hà Nội

Nội soi tiêu hoá gây mê - BVĐK Hà Nội

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI

Giá dịch vụ: 2,400,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Nội soi tiêu hoá gây mê tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội