Phẫu thuật Phaco Lentis Tplus LS313 T1(T2,T3,T4,T5,T6)

Phẫu thuật Phaco Lentis Tplus LS313 T1(T2,T3,T4,T5,T6)

Giá dịch vụ: 25,000,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

.