Phẫu thuật Phaco cơ bản Lentis L312Y

Phẫu thuật Phaco cơ bản Lentis L312Y

Giá dịch vụ: 14,000,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

.