Phẫu thuật Phaco cơ bản Lentis L313Y

Phẫu thuật Phaco cơ bản Lentis L313Y

Giá dịch vụ: 12,000,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

.