Phẫu thuật Phaco đặt nhân mềm Tecnis ZCB00

Phẫu thuật Phaco đặt nhân mềm Tecnis ZCB00

Giá dịch vụ: 14,000,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

.