Phẫu thuật khâu giác mạc + khâu củng mạc do chấn thương

Phẫu thuật khâu giác mạc + khâu củng mạc do chấn thương

Giá dịch vụ: 2,500,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ