Phẫu thuật mộng đơn ghép kết mạc tự thân (Độ I-II) 2 mắt

Phẫu thuật mộng đơn ghép kết mạc tự thân (Độ I-II) 2 mắt

Giá dịch vụ: 6,600,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ