Phẫu thuật mộng đơn ghép kết mạc tự thân (Độ III-IV) 2 mắt

Phẫu thuật mộng đơn ghép kết mạc tự thân (Độ III-IV) 2 mắt

Giá dịch vụ: 7,800,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ