Phẫu thuật mộng đơn ghép kết mạc tự thân (Độ III-IV)

Phẫu thuật mộng đơn ghép kết mạc tự thân (Độ III-IV)

Giá dịch vụ: 3,500,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

.