Test nhanh ADENO

Test nhanh ADENO

Giá dịch vụ: 250,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Test nhanh ADENO tại Phòng Xét nghiệm Công nghệ Cao Healthcare
- Lấy mẫu phân Test nhanh
- Thời gian có kết quả: 2 - 3 tiếng