X-Quang cột sống thắt lưng (Thẳng/nghiêng) có in phim toàn bộ

X-Quang cột sống thắt lưng (Thẳng/nghiêng) có in phim toàn bộ

Giá dịch vụ: 200,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Phát hiện các bệnh lý về cột sống thắt lưng: gai đôi, thoái hoá, di lệch…