Xét nghiệm Chẩn đoán Sốt xuất huyết

Xét nghiệm Chẩn đoán Sốt xuất huyết

Giá dịch vụ: 200,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Xét nghiệm Chẩn đoán Sốt xuất huyết