Xét nghiệm Chẩn đoán Ung thư Tuyến giáp

Xét nghiệm Chẩn đoán Ung thư Tuyến giáp

Giá dịch vụ: 300,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Xét nghiệm Chẩn đoán Ung thư Tuyến giáp