Xét nghiệm Virus ADENO

Xét nghiệm Virus ADENO

Giá dịch vụ: 1,100,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Dịch vụ xét nghiệm Virus ADENO tại Trung tâm Xét nghiệm Greenlab

- Mẫu xét nghiệm: lấy máu
- Thời gian có kết quả: sau 2 ngày