Xét nghiệm Virus ADENO

Xét nghiệm Virus ADENO

Giá dịch vụ: 800,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Dịch vụ xét nghiệm Virus ADENO tại Phòng Xét nghiệm Công nghệ Cao Healthcare
- Lấy mẫu máu xét nghiệm
- Thời gian có kết quả: sau 2 - 3 ngày