Xét nghiệm đánh giá chức năng tuyến giáp FT3/FT4/TSH

Xét nghiệm đánh giá chức năng tuyến giáp FT3/FT4/TSH

Giá dịch vụ: 360,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Đánh giá chức năng tuyến giáp