Xét nghiệm sàng lọc trước sinh GENCARE 23, GENCARE TWIN

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh GENCARE 23, GENCARE TWIN

Giá dịch vụ: 5,000,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Dịch vụ Xét nghiệm sàng lọc trước sinh GENCARE 23, GENCARE TWIN tại Viện Công nghệ Gen và Phân tích di truyền GENLAB, 

- Phát hiện lệch bội trên các cặp nhiễm sắc thể 13,18,21 gây các hội chứng: Patau, Edwards, Down
- Phát hiện lệch bội trên cặp nhiễm sắc thể giới tính gây các hội chứng: Turner (XO), Klinefelter (XXY), Jacobs (XYY) và Triple X (XXX)
Phát hiện lệch bội trên 19 cặp nhiễm sắc thể còn lại (ngoài cặp 13, 18, 21 và NST giới tính)
* Nipt Twin: Báo cáo trên 22 NST thường, Không báo cáo bất thường trên X,Y. Không bảo hành với trường hợp song thai tiêu biến

* Quy trình thực hiện dịch vụ: 
- Khách hàng đến sẽ có nhân viên đón 
- Mời vào phòng lấy mẫu để điền thông tin vào các form mẫu và lấy mẫu xét nghiệm. 
- Kết quả sẽ trả bản mềm cho khách hàng trước và gửi bản ký đóng dấu qua đường chuyển phát. 
- Chuyên gia tư vấn nếu cần thiết hoặc khi kết quả có bất thường