Xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT - GENCARE 7

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT - GENCARE 7

Giá dịch vụ: 3,200,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Dịch vụ Xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT - GENCARE 7 tại Viện Công nghệ Gen và Phân tích di truyền GENLAB

- Phát hiện lệch bội trên các cặp nhiễm sắc thể 13,18,21 gây các hội chứng: Patau, Edwards, Down
- Phát hiện lệch bội trên cặp nhiễm sắc thể giới tính gây các hội chứng: Turner (XO), Klinefelter (XXY), Jacobs (XYY) và Triple X (XXX)

* Quy trình thực hiện dịch vụ: 
- Khách hàng đến sẽ có nhân viên đón 
- Mời vào phòng lấy mẫu để điền thông tin vào các form mẫu và lấy mẫu xét nghiệm. 
- Kết quả sẽ trả bản mềm cho khách hàng trước và gửi bản ký đóng dấu qua đường chuyển phát. 
- Chuyên gia tư vấn nếu cần thiết hoặc khi kết quả có bất thường