Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIPT - Trisure 3

Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIPT - Trisure 3

Giá dịch vụ: 2,650,000 đ
Lịch khám tại viện

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Dịch vụ Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIPT tại Trung tâm xét nghiệm y khoa LABHOUSE HN, 

1.  Phạm vi khảo sát: 4 bất thường phổ biến, bao gồm
- Tam nhiễm sắc thể 21 (Hội chứng Down)
- Tam nhiễm sắc thể 18 (Hội chứng Edwards)
- Tam nhiễm sắc thể 13 (Hội chứng Patau)
- Đơn nhiễm sắc thể XO (Hội chứng Turner)
2. Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm: 10ml máu (sử dụng ống Streck)
3. Thời gian trả kết quả: 5 - 7 ngày làm việc