Nam, 29 tuổiĐang mở

Em bị đa polyp túi mật lớn nhất 5mm có nên cắt k ạ

03/10/2021

9 Trả lời

1 Cảm ơn

Nguyễn Công Tâm

Nguyễn Công Tâm

Cắt polyp khó thực hiện ( cắt luôn túi mật) nên chỉ cắt khi có chỉ định

03/10/2021

Nguyễn Công Tâm

Nguyễn Công Tâm

Thường polyp túi mật lành tính. Tuy nhiên bạn có đa polyp

03/10/2021

Nguyễn Công Tâm

Nam, 29 tuổi

Trương hợp của e co nen cắt mật k ạ

03/10/2021

Nguyễn Công Tâm

Nam, 29 tuổi

Chào bác ạ

03/10/2021

Nguyễn Công Tâm

Nguyễn Công Tâm

Chào bạn

03/10/2021

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai