Nữ, 48 tuổiĐang mở

Tôi buôn bán tap hóa có giây phép kinh doanh và nôp thuê cho nhà nuoc nay tôi muôn tiêm văt xin covid mà ďia phuong chua giai quyêt mong bô ytê tao điêu kiên đê cho tôi đuoc tiêm trong thoi gian nhanh nhât xin chân thành cãm on

05/10/2021

1 Trả lời

1 Cảm ơn

BS  Nguyễn Thị Phương Anh

BS Nguyễn Thị Phương Anh

Chào bác, việc tiêm văcxin sẽ phụ thuộc vào nguồn văcxin địa phương được phân bổ. Nếu chưa được tiêm thì có thể địa phương bác đang tiêm cho các đối tượng được ưu tiên trước. Bác chờ đợi thêm nhé.

05/10/2021

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai