Nữ, 64 tuổiĐang mở

Bác sy ơi tôi hay bị dịch đờm Chào lên cổ hỏng ăn hay long cô ở chua xin bác sy tự vẫn

06/10/2021

10 Trả lời

0 Cảm ơn

BS  Nguyễn Trung Việt

BS Nguyễn Trung Việt

Chị ấn vào ảnh đại diện của bs, ấn tư vấn trực tuyến, chọn giờ khám, ấn xác nhận và đặt lịch nhé ạ. Đúng giờ hẹn em gọi

06/10/2021

BS  Nguyễn Trung Việt

BS Nguyễn Trung Việt

Cảm ơn chị

06/10/2021

BS  Nguyễn Trung Việt

Nữ, 64 tuổi

Bác sĩ chuyển khóa tiêu hóa

26/11/2021

BS  Nguyễn Trung Việt

Nữ, 64 tuổi

Bác si ơi tôi đi khám bác sĩ bảo tôi viêm teo niên mac dạ dày dang c2 phân loại Kimura vậy có nguy hiểm không a

30/11/2021

BS  Nguyễn Trung Việt

Nữ, 64 tuổi

Cảm ơn bác sĩ

30/11/2021

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai