Nam, 41 tuổiĐã đóng

Cho mình hỏi

14/10/2021

2 Trả lời

0 Cảm ơn

BS  Dương Thị Hạnh

BS Dương Thị Hạnh

Chào bạn

14/10/2021

BS  Dương Thị Hạnh

BS Dương Thị Hạnh

Bạn muốn hỏi về vấn đề gì?

14/10/2021

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai