Nam, 24 tuổiĐang mở

Em xét nghiệm ra vậy thì có sao không bác sỹ

24/10/2021

7 Trả lời

1 Cảm ơn

Nguyễn Công Tâm

Nam, 24 tuổi

Vậy được chưa bác sỹ tại app lỗi

24/10/2021

Nguyễn Công Tâm

Nam, 24 tuổi

24/10/2021

Nguyễn Công Tâm

Nam, 24 tuổi

24/10/2021

Nguyễn Công Tâm

Nguyễn Công Tâm

Hình chụp.

24/10/2021

Nguyễn Công Tâm

Nguyễn Công Tâm

Kết quả hơi mờ em

24/10/2021

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai