Nam, 19 tuổiĐang mở

cho e hỏi là này có phải bị nấm không ạ, bị ở chỗ ngay háng, không ngứa

02/11/2021

7 Trả lời

0 Cảm ơn

Nguyễn Thị Thuỷ

Nam, 19 tuổi

nãy e đang ngồi thì e để ý mới biết là bị

02/11/2021

Nguyễn Thị Thuỷ

Nam, 19 tuổi

dạ e chưa bôi thuốc

02/11/2021

Nguyễn Thị Thuỷ

Nguyễn Thị Thuỷ

Em đã bôi thuốc gì chưa?

02/11/2021

Nguyễn Thị Thuỷ

Nguyễn Thị Thuỷ

Em bị bao lâu rồi?

02/11/2021

Nguyễn Thị Thuỷ

Nguyễn Thị Thuỷ

Xin chào

02/11/2021

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai